ЖИМИКС-ООД       Търговия с Плодове и зеленчуци на едро и дребно